Borggårdstalen

Borggårdstalen var en tale den svenske kongen Gustav V holdt i borggården på Stockholms slott den 6. februar 1914. Bakgrunnen for talen var en politisk krise knyttet til at den sittende regjering ville skjære ned på bevilgningene til forsvaret. Utkastet til talen ble skrevet av Sven Hedin og resultatet av den såkalte borggårdskrisen ble at regjeringen Staaf avgikk.

Gustav V taler i 1914, den såkalte borggårdstalen