Boretårn

Et boretårn (også kalt derrick) er et stort tårn som brukes over oljebrønner og andre borehull til å løfte og posisjonere borestrengen og rørledninger under selve boreoperasjonen. Den inneholder tungt maskineri for å dreie borekronen rundt i borehullet, og etterhvert som borestrengen trenger dypere ned i jorden, må det mates mer rørledninger til toppen av boret for å holde forbindelsen mellom borkronen og dreiemaskineriet intakt.

Oil derrick scheme.svg

Det finnes også en type borerigg som kalles RamRig, denne har et litt annet design på boretårnet og det kalles da for Ramguide.