En boolsk variabel er en variabel som bare kan ha to verdier (sant/usant). Siden en bit er en boolsk variabel, kreves det kun en bit for å lagre en boolean, mens en byte har plass til 8 booleaner. På de vanligste datamaskinene som brukes i dag, er en byte den minste mengden minne som kan adresseres. Det betyr at en boolean vil oppta en hel byte for seg selv hvis man er uforsiktig, altså 8 ganger mer minne enn nødvendig. En måte å unngå det er å samle booleanene i grupper på 8, slik at de kan skrives og leses i minnet som tall mellom 0 og 255.

Innen statistikk brukes begrepet dikotom variabel om en variabel som kan anta én av bare to verdier. Eksempelvis Ja/Nei, 0/1 eller mann/kvinne. En dikotom variabel har ikke noe målenivå.

Se også rediger