Bollmora

tettsted i Tyresö kommune, Sverige

Bollmora er administrasjonssenter i Tyresö kommune i Sverige, og er en del av tettstedet Stockholm. Bollmora er sammenvokst med kommunedelene Trollbäcken og Tyresö. I 2004 bodde det 8 494 innbyggere der.

Leiligheter i Bollmora.

Bollmora gård var navnet på eiendommen som i dag utgjør byen Bollmora. Gården lå omtrent der Shellstasjonen i dag ligger, i krysset mellom Njupkärrsvägen og Industrivägen. Fram til 1950-tallet var Bollmora en bygd, men i forbindelse med den store innflyttingen til Stockholm1950- og 60-tallet ekspanderte Bollmora sterkt. Ekspansjonen ble gjort mulig av Lex Bollmora i 1959, en lovendring som ga kommunale eiendomsselskap mulighet til å bygge i andre kommuner enn sin egen. Stockholms kommunale eiendomsselskap begynte umiddelbart å bygge i Bollmora.

I 1965 ble Bollmora sentrum, som fram til da var et ordinært småbysenter, innviet. I 1992 ble det nye Bollmora sentrum innviet, og det hadde nå blitt et kjøpesenter, og navnet ble endret til Tyresö Centrum. Per 2008 er det planlagt å bygge ut Tyresö Centrum med mer forretningsareal og flere boliger.