Bokerleydiket

Bokerleydiket er en romano-britisk forsvarvoll i det nordøstlige Dorset, nær landsbyen Pentridge. Den strakk seg over flere kilometer, over den romerske veien ved Gamle Sarum og Badbury Rings langs Cranborne Chase. Den har sin fortsettelse i Grimgrøften, som går inn i Hampshire.

Den ble anlagt i 367, for å holde sakserne ute av Dorset, og man mener at den holdt dem unna i minst 200 år etter at den romano-britiske kulturen hadde forsvunnet i andre deler av England.

Diket falt i 6. århundre, og forsvarslinjen ble flyttet omkring 45 km mot sørvest, til Combsgrøften, men denne falt kort tid etter, og sakserne tok Dorchester.