Bobla er et norsk tegneserieblad og som er Norges eldste tegneseriefagblad. Bladet ble første gang gitt ut i 1975 og ble fram til 1980 gitt ut av Tegneserieakademiet. Fra 1981 har bladet blitt gitt ut av Norsk Tegneserieforum. Fram til 1993 ble bladet utgitt som FanzineTEGN, men har fra 1994 het Bobla. Bladet organiserte en årlig amatørtegneserie, der de beste bidrageneble publisert i bladet.

Bladet ble i perioden 1980 – 1984 gitt ut i A-4 format og i 1985 – 2010 i A-5 format, men ble fra og med 2011 gitt ut i tegneseriebladformat.