Blodsport

folkelig forlystelse og veddemål

Blodsport er en terminologi som tradisjonelt har vært brukt av sosialreformatoriske krefter til å beskrive sport og underholdning som gjerne omfatter unødige og ofte grusomme (blodige) lidelser der dyr og mennesker ufrivillig inngår, men i dag blir også mange frivillige kamper klassifisert som blodsport. Blodsport er derfor synonymt med kamper (en form for kampsport) på liv og død mellom to eller flere dyr eller dyr og mennesker.

Tyrefekting
Hanekamp

Blodsport er en svært gammel form for underholdning, kjent helt tilbake fra oldtidens Egypt, Romerriket og antikkens Hellas. Prototypen på en blodsport kan sies å være gladiatorkampene som foregikk i romertiden, der gladiatorer kjempet mot hverandre eller mot ville dyr (som regel rovdyr).

Eksempler på blodsport som fortsatt eksisterer er blant annet tyrefekting, hanekamp, hundekamp, parforsejakt og i en viss grad hetsjakt, men det finnes også en rekke andre former. Et eksempel på blodsport som har forsvunnet er gladiatorkampene fra romertiden.

Med noen unntak, eksempelvis tyrefekting i Spania og noen andre land, omfattes blodsport gjerne av totalforbud i industrilandene, mens det andre steder i verden kan være både populært, svært utbredt og fullt lovlig. I mange land, der blodsport er ulovlig, eksisterer det imidlertid ofte et «svart marked», ofte i samband med ulovlige veddemål der store pengesummer inngår.

Som uttrykk har begrepet «blodsport» etter hvert også blitt synonymt med regulære kampsportformer, der såkalt fullkontakt tillates. Eksempler på slike sportslige aktiviteter er boksing, karate, kung-fu og kickboksing med flere.

Se også rediger