Blimp er en type luftskip uten metallskjelett. Ballongen fylles med en lett gass (vanligvis helium).

En blimp
«The Spirit of Goodyear», en av Goodyears blimps

Farkosten ligner på en zeppeliner, bortsett fra at zeppelinerne har en innvendig stiv ramme. Fordelen med dette er at en blimp kan bære større vekt enn en zeppeliner av samme størrelse og gasstype; ulempen ligger i at blimpen vil være svært utsatt for dynamisk deformering, og vil være vanskeligere å fly (herunder både fremdrift og styring) enn en tilsvarende zeppeliner.

Blimps kan spores tilbake til 1915, da fartøytypen ble tatt i bruk av britene for krigsformål under første verdenskrig, blant annet for å eskortere konvoier og å speide etter tyske ubåter.