Åpne hovedmenyen

Bjørnsgård skole var en barneskole på Østre Toten og ble lagt ned skoleåret 2008/2009 da utbyggingen av Kapp skole var ferdig.

Til skolen søkte den nordre delen av tettstedet Kapp og den søndre delen av bygdelaget Nordlia.

Kretsen ble oppretta i 1861, på skoletomt kjøpt fra garden Bjørnstad (Stor-Bjørnstad). Dette danner nok den umiddelbare bakgrunnen for navnet Bjørnsgård.

Det ble først oppført ei lita toroms skolestue, men i 1894 ble det bygd en litt større bygning i tillegg. Bjørnsgård skole holdt hus her til i 1919, da hele skolen flytta en snau kilometer lenger sørøst, til ei tomt utskilt fra garden Hermannrud. Skolen kom nå nærmere Kapp og tettbebyggelsen ved Faukalplassen, som hadde vokst fram etter at gamle Bjørnsgård skole ble bygd. Bygget som ble oppført i 1919, brant ned i 1971. Nytt skolebygg ble oppført på samme tomt og ferdigstilt i 1973.


Styrere/rektorerRediger

  • Bjarne Myrvang (1957–69)
  • Jøstein Vågan (1969–85)
  • Per Sletmo (1986–88)
  • Terje Bråthen (1989-?)
  • Aaslaug Herland (?-2007?)