Bisettelse

Bisettelse er i nyere tid det offisielle navnet på seremonien rundt dødsfall hvor familie og venner samles for å markere siste avskjed med avdøde. En bisettelse kan være religiøs og foregå i kirke eller kapell, ledet av en prest. Den kan også være uten en religiøs ramme.

Bisettelse er begrepet som brukes når den døde ikke umiddelbart blir begravet i jord, men kremert (ev. transportert til krematorium). Etter kremasjon blir en urne med asken satt ned i en gravlund eller asken kan bli spredd etter nærmere regler.

Det er grunn til å tro at begrepet bisettelse opprinnelig betyr å sette bi/å sette på vent, med andre ord å plassere kisten på vent i perioden mellom dødsfallet og jordsettingen av kisten. Flere steder i Norge vil man fortsatt bruke begrepet bisettelse om overføringen av kisten fra dødsstedet til begravelsesstedet, noe som ofte skjer noen dager før selve begravelsen.

Se ogsåRediger