Bindingsentalpi

Bindingsentalpi er et begrep innen fysikalsk kjemi og er den energien som skal til for å bryte ett mol av en type binding. Vi oppgir bindingentalpien, ∆H, i kJ/mol, og den er alltid positiv.

Den energien som frigjøres ved å danne ett mol av en type binding, har samme måltall som bindingsentalpien, men ∆H får negativt fortegn.