Binært nomenklatur

Binært nomenklatur er en vitenskapelig metode for katalogisering innen biologien. Den ble utviklet av Carl Linnaeus (1707–1778) kjent som Carl von Linné. Hovedprinsippet er å gi objektet to navn. Latin ble brukt og det ene navnet representerte gruppen (familien) og det andre navnet det spesifikke for arten. Linnés system er i bruk den dag i dag ved artsbestemmelser.