Billerud er en gard i Østlia i Østre Toten (gnr. 89). Eiendommen var fra 1767 til 1882 embetsgard, med eierne generalmajor Michael Darre, amtsfysikus Ernst Fredrik Eckhoff, sorenskriver Christopher Christian Weidemann og oberst Carsten Anker.

Peder Balke-senteret, Billerud Gård, Kapp.
Portalen inn mot Billerud gård nordfra forestiller en løk.

På Billerud er et av Totens få private gravsteder. Dette ble oppretta av generalmajor Darre for ham og hans familie.

Hovedbygningen ble alt i 1923 freda, etter at antikvar Anders Bugge hadde vært på befaring i storgardsmiljøet på Toten. Bugge uttalte at bygningen «muligens (er) den av bygdens hus som eier den største harmoni og balanse i proportionerne». Det var sorenskriver Weidemann som ga bygningen dens nåværende utseende, med blant annet å bygge på andreetasjen.

I Weidemanns tid, i 1833/34, ble også salen dekorert av Peder Balke. Dette er bakgrunnen for at garden nå er kunst- og kultursenter, Peder Balke-senteret. Senteret drives av Østre Toten kommune. Østre Toten kommune hadde alt i 1902 kjøpt garden som fattiggard. Fram til 1985 var det aldershjem på Billerud.

I det andre hovedhuset på Billerud er det etablert flere firmaer innen design, inventar, innredning og kafedrift. Dette huset har tidligere blitt brukt som selskapslokale, kommunalt møtelokale og asylmottak.

I 2015 mottok Østre Toten kommune et betydelig pengebeløp fra Sparebankstiftelsen DNB, som skulle gå til antikvarisk restaurering og infrastruktur ved Peder Balke-senteret. Arbeidet er per oktober 2016 i gang.

Galleriet viser temporære utstillinger i sommerhalvåret - fra omkring mai til september. I samme periode formidles veggmaleriene av Peder Balke - som er kjernen i kommunens virksomhet på garden.

Eksterne lenker Rediger

  • (no) «Billerud». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  • Allium, skulptur av Sverre Wyller