Fotobyrå

(Omdirigert fra «Bildebyrå»)

Et fotobyrå, bildebyrå eller billedbyrå lisensierer bilder tatt av en eller flere fotografer til en kunde.

Bildebyrået kan enten eie retten til å selge bildet selv eller så selger de bilder på vegne av fotografen. Fotografen får da en andel av salget. Denne andelen kan variere helt ned i 0% og opptil 100% avhengig av hvilken avtale fotografen har med bildebyrået. Vanligvis er andelen til fotografen 50% av sluttpris til kunden.

Prisen på et bilde blir ofte bestemt med bakgrunn i hvilken bruk bildet er tiltenkt. Tradisjonelt er det svært mange forhold som avgjør prisen, dette har medført at kunden må forholde seg til svært kompliserte prislister.

For en kunde er det lettere og billigere å benytte et bildebyrå enn å leie en fotograf til å ta de samme bildene. I dag har de fleste bildebyråene søkbare arkiv på internett. Ulempen er man har mindre kontroll på bildets utforming enn om man skulle gitt oppdraget til en fotograf.

Fotografene får gjennom et bildebyrå en mulighet til å nå en større målgruppe enn man kan klare på egen hånd. Ulempen er at fotografen vil få en mindre andel av sluttprisen.

Se også rediger