Bickertonitter

The Church of Jesus Christ eller Bickertonittene er et trossamfunn av De siste dagers hellige som ble grunnlagt rundt William Bickerton. Han hadde i sin tid blitt ordinert av Sidney Rigdon. Samfunnet driver misjon i flere land i dag og oppgir å ha omkring 15 000 medlemmer.

Plassering i Siste dagers hellige-bevegelsenRediger