Bibliotheca Missionum

Bibliotheca Missionum er en misjonsbibliografi som ble påbegynt med sitt første bind i 1917. Den dekker katolsk misjonsarbeid i alle verdensdeler.

Initiativtakeren var den katolske oblatpateren Robert Streit, som ledet arbeidet til 1930. Redaksjonsarbeidet ble så i tur videreført av Johannes Dindinger, Johannes Rommerskirchen, Josef Metzler og Nikolaus Kowalsky. Opprinnelig var arbeidet et prosjekt under Oblatordenen, men mot slutten av 1920-årene ble det overdratt til det da nyopprettede Pontificia Bibliotheca Missionum. Over 30 bind av verket er så langt (2012) blitt utgitt.