Beste miljøpraksis

Beste miljøpraksis (engelsk: Best Environmental PracticesBEP) er et uttrykk som brukes ved fastsettelse av miljøkrav eller miljøstandarder for en virksomhet eller sektor.

Beste miljøpraksis betyr at virksomheten skal nytte den kombinasjonen av miljøstrategier og kontrolltiltak som totalt sett gir minst belastning på det ytre miljø. Slike strategier og tiltak kan være:

  • Informasjon til kunder, brukere eller offentligheten om miljøvirkninger ved valg av ulike produkter og bruken av dem.
  • Merking av produkter med opplysninger om miljøvirkninger fra vugge til grav.
  • Ressurs- og energiøkonomisering.
  • Systemer for innsamling, gjenbruk og gjenvinning av brukte produkter.
  • Forbud mot eller frivillig utfasing av miljøskadelige stoffer.
  • Miljøavgifter.

Beste miljøpraksis for en sektor eller virksomhet kan endre seg over tid med teknologisk utvikling, eller med ny kunnskap om miljøvirkninger.

Se ogsåRediger