Beskrivelse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigtigste Hendelser og Tildragelser

Beskrivelse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigtigste Hendelser og Tildragelser er en selvbiografi skrevet av lekpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824) og utgitt i 1816. Boka er på 85 sider, og regnes som en viktig kilde til forståelsen av Hauge. Boka er «både et interessant bidrag til hans selvbiografi og en presentasjon av hans forståelse av kristendommen og hans vurdering av andre religiøse strømninger i samtiden».[1]

Boka utkom på et tidspunkt da mye i Hauges liv hadde roet seg. Rettssaken og fengselsoppholdet var endelig avsluttet i 1814, han hadde kjøpt Bakke gård i Aker. Han hadde riktignok blitt enkemann i desember 1815.

Hauge forteller om sine reiser, om mennesker han møtte og om observasjoner han gjør seg om natur, folkelynne og mulighetene for initiativ innen næringsutvikling. Han forteller også om industri som han anla eller bidro til. «Dette blikket for naturens muligheter gjorde ham til en ekte opplysningsmann.»[2]. Han forteller også om den forfølgelsen han opplevde og de erfaringene han gjorde i møter med øvrigheten.

Boka har et «vedlegg» eller «tilleggshefte» på 8 sider hvor Hauge gjennomgår og kommenterer sine egne bøker og sin forfattergjerning. I Anmærkninger over de af mig udgivne Skrifter «oppsummerte Hauge sin egen produksjon og forklarte hvorfor han, "som læg mand og ukyndig saavel i Skriverigtighed som Velklangsregler", hadde tatt skrittet over i skriften».[3]

Referanser

rediger
  1. ^ Andreas Aarflot. Hans Nielsen Hauge i Norsk biografisk leksikon
  2. ^ Dag Kullerud i innledningen til Hans Nielsen Hauge; tekster i utvalg (2012) ISBN 978-82-525-7791-4. Utdrag fra skriftet er gjengitt i denne antologien.
  3. ^ Trygve Riiser Gundersen Om å ta ordet; bearbeidet versjon av hovedoppgave. Utgitt av prosjektet Norsk sakprosa, 2001 ISBN 82-90954-16-6
Autoritetsdata