Berliner Lokal-Anzeiger

Berliner Lokal-Anzeiger var en tysk dagsavis som kom ut i Berlin fra 1883 til slutten av andre verdenskrig. Utgiver var August Scherl. Fra 1889 hadde den to daglige utgaver, et stort morgennummer og et tynnere aftennummer.

Berliner Lokal-Anzeiger var utformet etter amerikansk modell med korte telegrammer. Den var partipolitisk nøytral, var særdeles godt underrettet og hadde størst utbredelse blant avisene i Berlin.