Bergens Handelsbank

Bergens Handelsbank var en forretningsbank i Bergen. Banken ble etablert i 1916.[1] Banksjef var Oscar Seim. Engasjementet i det ulønnsomme dampskipsselskapet Britannia ble belastende for banken. I 1920 ble Bergens Handelsbank oppkjøpt av Den norske Handelsbank.[2][3]

Referanser Rediger

  1. ^ Statistisk sentralbyrå (1919). Private aktiebanker 1918 (PDF). Oslo: Aschehoug. s. 8. 
  2. ^ Petersen, Kaare (1982). Bankkriser og valuta-uro. Forretningsbankenes historie i mellomkrigsårene. Oslo: Hjemmet-Fagpresseforlaget. s. 33–48. 
  3. ^ Finans- og tolldepartementet (1926). Innberetning fra den av Norges Bank nedsatte komité til granskning av Den norske Handelsbanks anliggender. Oslo. s. 37–59.