Bergen tekniske fagskole

Bergen tekniske fagskole tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, maskin, kjemi og prosess,CNC og robotteknologi, og elektro i Bergen. Skolen er fra 1. januar 2017 slått sammen med Bergen maritime videregående skole og Bergen maritime fagskole og har fått navnet Fagskolen i Hordaland.

Bergen tekniske fagskole
Grunnlagt1886
TypeFagskole
BeliggenhetBergen kommune
Studenter1 200 (2021)[1]
Ansatte120 (2021)[1]
Nettstedhttps://www.hordaland.no/fagskole
Erstattet avFagskulen Vestland Nordnes
Kart
Bergen tekniske fagskole
60°23′47″N 5°18′50″Ø

Historikk

rediger

Bergen tekniske fagskole er en videreføring av «Sløidskolen» som ble opprettet i 1886 av «Bergen Samlag for Brennevinshandel». Formålet var å forberede innføring av sløydundervisning som fast fag såvel i folkeskolen som i de høyere allmennskoler.

Da sløydskolen startet den 16. februar 1887 var det anmeldt 800 elever, mens det var plass til 192. Styret for Sløidskolen besluttet 10. februar 1893 etter forslag fra overlærer Fasting at en skulle starte med en fagskole i treindustri.

Den 9. januar 1895 åpnet fagskolen for treindustri med ti elever, hvorav seks fra distriktet. I 1898 kom også en metallavdeling inn i skolen, og navnet «Bergen fagskole» ble tatt i bruk. På Bergensutstillingen i 1898 var Bergen fagskole representert og fikk hederlig omtale for en samling av verkstedsarbeider og tegninger som forteller om skolens «selvstendig utarbeidete, og praktisk ordnete undervisningsplan».

I 1920 startet Bergen fagskole en elektroavdeling. Dagens skolenavn ble første gang tatt i bruk i 1945. Skolen har vært drevet sammenhengende som teknisk fagskole fram til i dag og gir nå utdanningstilbud innen linjene bygg og anlegg, maskin, kjemi og prosess og elektro.

Bergen tekniske fagskole

rediger

Skolen disponerer to bygninger, Strandgaten 196 og Margaretastredet 2. I hovedbygget i Strandgaten 196 har skolen ca. 4000 m2 over 6 etasjer til rådighet og Margaretastredet 2 består av en todelt bygning med til sammen 750 m2 . Avstanden mellom undervisningsbygningene er 250 m. Hovedskolen og administrasjonen holder til i Haugeveien 28.

Ved Bergen tekniske fagskole studerer per i dag ca. 800 studenter. Ved Bergen tekniske fagskole kan man velge mellom ti utdanninger, både som heltidstudium og nettstøttet studium.

Skolen disponerer laboratorier, datarom, og bibliotek..

I tilknytning til skolens samarbeid med næringslivet grunnla Bergen tekniske fagskole «Gasskonferansen i Bergen» i 1993. Gasskonferansen har som formål å øke kunnskapen om landbasert distribusjon og bruk av naturgass i Norge. Konferansen er i dag den største i landet på dette området og har årlig ca. 300 deltagere fra inn- og utland.

Under arbeidet[når?] med nye planer tilpasset lov om fagskoleutdanning, har skolen deltatt både i det overordnede samarbeidsorganet mellom partene i næringslivet og skoleeiere (NUTF) og i flere av de nasjonale plangruppene.

01.07.2018 fikk studenter ved fagskole studiepoeng, i motsetning til tidligere fagskolepoeng. Dette gjør at etter endt utdanning, kan man bruke studiepoengene til å søke høyere utdanning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det viktigste i fagskolemeldingen er å gi fagskoleutdanningen et løft gjennom tiltak som forbedrer kvaliteten i utdanningen, gi fagskolestudentene mer anerkjennelse og flere rettigheter. Bergen Maritime Fagskole slo seg nå sammen med Teknisk Fagskole på Nordnes, med hovedkontor på sistnevnte studiested.

Den nye fagskoleloven ble innført 1. juli. Dette er de viktigste endringene:

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning
  • Fagskolestudenter får nå studiepoeng
  • Fagskolestudenter får rett til fødselspermisjon
  • Fagskolestudenter får lovfestet rett til et eget studentorgan
  • Fagskolestudenter får rett til å være en del av studentsamskipnaden [2]

Referanser

rediger