Bergen magistrat

Bergen magistrat var fra 1660 navnet på bystyret eller byrådet i Bergen, som bestod av en magistratspresident, to borgermestre og fire rådmenn – og borgerrepresentantene de «16 eligerte menn», hvis formann ble kalt "statshauptmann".

Magistraten ble kontrollert av stiftamtmannen. De 16 eligerede menn skulle opprinnelig velges av byens borgere, men det var ikke alltid tilfelle. I visestattholder Gabels brev til Kongen av 6. juni 1702 fortelles at da hadde "de 16 menn" lenge drevet og supplert seg selv når en falt fra.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger