Bergen byleksikon

lokalhistorisk leksikon om Bergen
(Omdirigert fra «Bergen Byleksikon»)

Bergen byleksikon er et byleksikon om Bergen i fortid og nåtid. Første utgave ble utgitt i 1994 med Gunnar Hagen Hartvedt som redaktør. Denne kom igjen ut i revidert utgave i 1999, ved samme forfatter. Denne utgaven er digitalisert, og tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. I 2009 kom en oppdatert og utvidet utgave av leksikonet med journalisten og forfatteren Norvall Skreien som redaktør.

Bergen byleksikon vil ikke bli trykket i flere utgaver, og Bergen byarkiv kjøpte derfor tekstdatabasen til 2009-utgaven fra Kunnskapsforlaget for å publisere leksikonet på Internett. En redaksjon sammensatt av ansatte fra ulike avdelinger ved Bergen Byarkiv arbeidet fra 2012 med å tilrettelegge Bergen byleksikon for Internett. Bergen byleksikon fra 2009 ble tilgjengelig som søkbar utgave på internett den 18. juni 2013. I nettutgaven er det ulike søkemuligheter, som kategorier, tema og alfabetet, i tillegg til at utvalgte oppslag rullerer på forsiden. 4. september 2013 ble Bergen byleksikon også tilgjengelig i en mobilutgave.

Bergen byleksikon er et av Norges mest omfattende lokalhistoriske leksikon, med tilsammen 4300 oppslagsord. Arbeidet startet i 1988 og måtte blant annet ta opp i seg at Bergen endret skrivemåten på en rekke gater i 1994. Smuget ble til smauet, allmenning ble til allmenningen og plass ble til plassen.[1]

Bergen byleksikon 2013 skal være i stadig utvikling i framtiden, og vil på sikt revideres og bygges ut når det gjelder brukergrensesnitt, innhold, illustrasjoner og kartløsninger.

Utgaver rediger

Referanser rediger

  1. ^ Bergen byleksikon, 1994

Eksterne lenker rediger