Bergen Brannkorps Musikkorps

Brandkorpset, eller Bergen Brandkorps Musikkorps, ble stiftet 15. april 1891 av branndirektør Daniel Hansen. Dette var også første øvelsesdag. Denne dagen meldte det seg syv menn: Michal Berentsen, Lyder Gjermundstad, Lars Torvik, Olaf Lødemel, Ole Fallebø, Nils Teigland og Anders Rongen. Instruktør var Ivar Moe (1891 - 1895). Allerede 17. mai 1892 holdt musikkorpset sin første konsert fra hovedbrannstasjonens tårn.

Organisering og tilstelningerRediger

Korpset er landets eldste etat-korps, og har siden starten deltatt ved alle tilstelninger i Bergen brannvesen, som f.eks. 75 og 100 års jubile og ved den offisielle åpningen av den nye Hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen 18. juni 2007. Korpset har også deltatt årvisst ved 17. mai prosesjonen i Bergen siden 1893.

Korpset spilte i sin spede begynnelse for Edvard Grieg, som var spesielt invitert av Ivar Moe. Grieg skal ha uttalt: "Jeg hører det er folk med gode lunger, men neste gang håper jeg de blåser noe renere."

Det var med musiker Fritz Muller (dirigent 1905 - 1916 og 1924 - 1932) korpset fikk sitt kunstneriske gjennombrudd. Korpset fikk nå stadig flere oppdrag, bl.a. ved idrettsstevner og større arrangement.

I 1924 ble korpset fastere organisert, der ble valgt styre og ført referat fra møtene.

Under krigenRediger

Under krigen gikk korpset i "dekning" for å slippe å spille for quislingene. Men spillingen tok seg raskt opp igjen etter krigens slutt, der en bl.a. spilte på jernbanestasjonen da brannkorpsets tysklandsfanger vendte hjem.

I 1946 ble korpset medlemmer av Bergen krets av Norges Musikkorps Forbund.

Arkivet etter Bergen Brandkorps MusikkorpsRediger

Arkivet etter Bergen Brannkorps Musikkorps er avlevert Bergen Byarkiv, A-1387 Bergen Brannkorps Musikkorps. Arkivet inneholder for det meste noter (store og små notebøker/hefter og løse noteark), men også regnskapsmateriale, trykksaker og diverse skriv.

LitteraturRediger

  • Brosing, Gustav: "Bergen brannvesen 1863 - 1963." Bergen 1963.
  • Fossen, Anders Bjarne: " Ildens Herre - byens tjener." Bergen 1988.

Eksterne lenkerRediger