Bergen Brannkorps Forening

Bergen Brannkorps Forening ble stiftet 7. og 8. februar 1899. At det ble gjort over to dager er av den grunn at alle skulle ha muligheten til å stemme, brannmennenes vaktordning hindret alle å stemme samme dag. Bergen Brannkorps Forening arbeider også den dag i dag for brannmenns rettigheter, over 100 år etter.

HistorieRediger

44 av 50 arbeidere meldte seg inn. Dette var muligens de første av Bergen kommunes arbeidere og tjenestemenn som organiserte seg på dette plan. Alle brannfolk hadde muligheten til å melde seg inn, noe som på denne tiden var uvanlig.

Stiftelsen av foreningen ble sett på med misnøye fra myndighetene og administrasjonen, sett på som oppvigleri. Dette brydde primus motor Knut Garvik seg lite om. Han ble valgt til formann av foreningen, og med seg i styret hadde han styremedlemmene J. Sundal, Th. Losnedal, K. Odland og P. Kvalheim.

Siden stiftelsen i 1899 har det skjedd en del på det organisatoriske planet. I 1909 deltok foreningen i stiftelsen av Norsk Brannfunksjonærforbund. I tiden 1918-21 var den også innom Det norske Arbeiderparti, og i 1918-19 i Norsk Arbeidsmannsforbund, før foreningen i 1927 ble medlem av Norsk kommuneforbund. Et medlemskap som har vært ganske stabilt.

Bergen Brannkorps Forening har avlevert arkivet sitt til Bergen Byarkiv.

LitteraturRediger

  • Bergen Brannkorps Forening 2001: "Fra ildhavet til nye tjenester. Bergen Brannkorps Forening gjennom 100 år."
  • Brosing, Gustav 1963: "Bergen brannvesen 1863-1963"
  • Fossen, Anders Bjarne 1988: "Ildens herre - byens tjener Bergen brannvesen 1963 - 1988."