Berbisk

Wikipedia-pekerside

Berbisk eller berbersk har flere betydninger:

  • Berbere, vestlige navnet på urfolket som holder til i Nord-Afrika
  • Berbiske språk (tamazight), gruppe afroasiatiske språk


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Berbisk.