Bennett Reisebureau

norsk reisebyrå

Bennett Reisebureau A/S var et norsk reisebyrå. Det ble etablert i 1850 og regnes som landets eldste reisebyråkjede. I 1995 ble selskapet kjøpt av den britiske konsernet Hogg Robinson Group plc. (HRG). HRGs nettverk spenner over nesten 120 land.

Bennetts turistkontor i Store Strandgade 17 circa 1890. På utsiden hestekjøretøyer.
Turistbuss utenfor reisebyrået i Karl Johans gate 35 i 1910.

Det var briten Thomas Bennett som startet selskapet. Han kom til Norge i 1848, 34 år gammel. Han hadde stor virketrang, noe som særlig gav seg utslag innen transportbransjen. Blant annet reformerte han drosjenæringen i byen, da han importerte diligenser fra England og etablerte ruter mellom hovedstaden og Drammen, Eidsvoll og Fredrikstad. Som sekretær for den britiske konsulen fikk han i oppgave å rådgi og assistere briter som kom på reise til Norge. Denne virksomheten blei etter hvert så omfattende at Bennett gjorde den til fulltidssyssel.

Han kjøpte Store Strandgade 17 (nå Fred. Olsens gate) og etablerte seg der. Fra 1850 regner en så at driften var etablert forretningsmessig, og dette omtales som starten på norsk turistnæring. Fra Bennett gikk det diligenser og karjoler utover i landet. I butikken kunne en kjøpe all nødvendig utrustning og få gode råd.[1] Firmaet fikk et godt rykte, og Bennett i Store Strandgade nevnes i Jules Vernes roman Lotteribilletten (1886).[2]

Etter hvert som reising ble vanligere, økte aktiviteten, og Bennett ble den typen reisebyrå vi kjenner i dag – med hovedaktivitet som reiserådgiver og billettformidler. I etterkrigstiden driftet Bennett et hotellanvisningskontor på oppdrag av Bergen kommune for å hjelpe tilreisende å finne overnatningssteder. I januar 1946 rapporte byrået til kommunen: «Blandt de som søker og som der må skaffes losji, er de færreste sådanne som passer for hotellerne. De er for det meste landsfolk, sjøfolk og i det hele tatt middelklassen og de brede lag som må til byen i yrkesøiemed, og ikke mindst syke fra landet som må til behandling hos lægen. De fleste av disse ville være hjelpeløse dersom der ikke var noen formidling...Ved etpar anledninger har vi med politiets tillatelse måttet benytte et større tilfluksrum med sitteplasser for natten, likeledes den leir som Røde Kors hadde...Arbeidet har til sine tider været forbundet med meget strev for å skaffe husrum nokk, og selv i den stillere tid har antallet mange dager gått op til 50 personer. Dette antall vil stige utover våren når møter og stevner tar til.»[3]

Bennett inngikk samarbeid med andre byråer og etablerte filialer, slik at Bennett-kjeden i 1990 bestod av 44 fullservice reisebyråer og dessuten hadde kontorer i Danmark, Frankrike, USA og Japan. Kjeden hadde da en markedsandel i Norge på 25 prosent. De konsentrerte seg særlig om forretningsreiser, et segment som utgjorde 80 prosent av omsetningen.[4]

Eierskapet til Bennett Reisebureau AS ble etter hvert knyttet til andre aktører i norsk reiseliv. De to rederiene Bergenske Dampskibsselskab og Nordenfjeldske Dampskibsselskab hadde således sammen aksjemajoriteten på begynnelsen av 1980-tallet. SAS var også en stor eier. I 1984 solgte BDS og NFDS sine aksjer til det amerikansk-eide Bermuda-registrerte rederiet Royal Viking Line.[5] Det utenlandske eierskapet varte imidlertid bare en drøy måned, ettersom Knut Utstein Klosters selskap Norwegian Caribbean Lines like etter kjøpte RVL.[6] Bennett-aksjene ble da plassert i Klosters selskap Vard. To år seinere ble de solgt til A/S Kosmos, som i 1988 solgte majoritetsposten til den svenske Wallenberg-gruppa (Stockholm-Saltsjön AB).[7]

Senere ble Bennett Travel Group (BTG) en periode eid av Volvo. I 1995 ble selskapet solgt til det britiske konsernet Hogg Robinson Group plc. Ltd.[8], HRG var den største eieren i reisebyråalliansen Business Travel International (BTI ble opprettet i 1990). Etter oppkjøpet fikk Bennett-kjeden navnet Bennett BTI Nordic. I 2003 endredes navnet til BTI Nordic. I 2006 skilte BTI og HRG lag og kjeden fikk navnet HRG Nordic AS. HRG Nordic AS er siden den gangen en del av den internasjonale virksomheten til HRG. Forretningsreiser utgjør kjernevirksomheten. HRG Nordic AS har i dag 31 reisebyråer i Norge, hvorav 23 er franchiser. De har en egen avdeling for konferanser og arrangementer HRG Nordic Events & Meetings Management, og selger feriereiser gjennom merkevaren Bennett Ferie.

Referanser og fotnoter Rediger

  1. ^ Vilhelm Bjørset (red.): Boken om Oslo, Realforlaget (Oslo 1950), side 564–565.
  2. ^ «This conversation took place while Sylvius Hogg was walking through the establishment of M. Bennett — an establishment well known in Christiania, and indeed throughout Norway. It is difficult to mention an article that can not be found in this bazaar. Traveling-carriages, kariols by the dozen, canned goods, baskets of wine, preserves of every kind, clothing and utensils for tourists, and guides to conduct them to the remotest villages of Finmark, Lapland, or even to the North Pole. Nor is this all. M. Benett likewise offers to lovers of natural history specimens of the different stones and metals found in the earth, as well as of the birds, insects, and reptiles of Norway. It is well, too, to know that one can nowhere find a more complete assortment of the jewelry and bric-à-brac of the country than in his show-cases.» Fra den engelske oversettelsen av Lotteribilletten på Project Runeberg, side 142. Det kan kanskje sees som et eksempel på Jules Vernes forutseenhet at han benytter navnet Sylvius Hogg på den besøkende, ettersom Hogg Robinson Group plc. drøyt hundre år senere skulle kjøpe Bennett.
  3. ^ Mappe 333/1946, A-0155 arkivet etter finansrådmannen, Bergen byarkiv
  4. ^ «Bennet satser internasjonalt», i Dagens Næringsliv 23. oktober 1990 (skrivefeil i overskrifta).
  5. ^ Notis i Aftenposten 5. juli 1984
  6. ^ Notis i Aftenposten 15. august 1984
  7. ^ «Wallenberg-gruppen overtar Bennett», i Dagens Næringsliv 17. oktober 1988.
  8. ^ Dagens Næringsliv 3. november 2000.

Eksterne lenker Rediger