Beneficium

Beneficium er latin og betyr gunstbevisning eller velgjerning. Under de danske enevoldskongene fikk embetsmenn sin lønn ved at de fikk jordeboksrettigheter og/eller skatteinntekter. I moderne juridisk språkbruk finnes det en rekke beneficia, altså unntagelser fra den alminnelige lovgivning til fordel for en eller flere personer.