Belizes flagg

Det beliziske nasjonalflagget ble innført 21. september 1981. Da Belize fikk sin uavhengighet ifra Storbritannia. Flagget er en videreføring av flagget til Britisk Honduras (som Belize tidligere var kjent som). De to røde stripene på toppen og bunnen er forskjellen mellom de to flaggene, disse stripene ble lagt til for å vise opposisjonspartiets farge. Blått er det forente folkepartiet PUPs farge. I midten av flagget er Belizes riksvåpen plassert, riksvåpenet stammer fra 1907, og de 50 bladene minner om 1950, da PUP kom til makten.

Størrelsesforhold 2:3
Koloniflagget 1919-1981
Uoffisielt sivilflagg 1950-1981