Beian signalstasjon


Beian signalstasjon ble opprettet omkring 1900 av Marinen for overvåking av skipstrafikken i Trondheimsleia.

Signalstasjonen lå på Synnørsfjellet på Garten i Ørland kommune i Sør-Trøndelag.

Rettigheter og grunn ble kjøpt fra gården Garten 5. oktober 1898 av Forsvarsdepartementet for kr. 50. Eiendommen hadde sirkelform og omsluttet Synnørsfjellets høyeste punkt i en radius av 30 meter. Stasjonen bestod av en liten hytte, hvor man signaliserte morse som lysblink med signallampe eller ved semafor. Fra signalstasjonen var det telefonsamband med Beian telegrafstasjon på fastlandet.[1] Stasjonen ble bemannet av lokalt mannskap, og var ved opprettelsen underlagt 3. Kystsignalkompani i Bergen.[2]

Ved utbruddet av andre verdenskrig inngikk Beian signalstasjon som del av den indre bevoktningslinjen for Agdenes festning, og for å kontrollere innseilingen til Trondheimsfjorden krigshavn. Den indre bevoktningslinjen gikk mellom Beian signalstasjon og Røysa signalstasjon.[3] Under krigen 1940-45 ble den opprinnelige signalhytta revet av den tyske okkupasjonsmakten, som oppførte flere nye bygg og anlegg for observasjonspost på Synnørsfjellet.[4]

ReferanserRediger