Behandlingsreiser

Behandlingsreiser er et supplement til behandling gitt i Norge for utvalgte diagnosegrupper.[1] Der 2005 var disse: revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og juvenil idiopatisk artritt, senskade etter poliomyelitt, psoriasis, for barn: astma, kronisk lungesykdom og atopisk dermatitt. Formålet med behandlingsreisene er å redusere symptomer forårsaket av grunnlidelsen, bedre funksjonsnivå og bedre livskvalitet.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger