Befalsbladet

norsk tidsskrift

Befalsbladet utgis av Norges offisers- og spesialistforbund, som et fagblad for offiserer (OF), spesialister (OR),kadetter og elever i Forsvaret. Bladet omtaler faglige spørsmål i Forsvaret, og artikler om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Bladet tar leserinnlegg, og har egen spalte for pensjonerte offiserer.

Befalsbladet holder medlemmer og beslutningstakere i og utenfor Forsvaret orientert om det som rører seg når det gjelder utdanning, tjeneste og lønnsforhold for offiserer. Videre bringer bladet nytt om Forsvarets materiell- og organisasjonsmessige utvikling.

Redaktør er Torgrim Hermansen Halvari. Ansvarlig redaktør er Torbjørn Bongo.

Eksterne lenker rediger