Bedriftsmodell

En bedriftsmodell er en teoretisk modell av hvordan en bedrift skal tjene penger.

Kostnads- og inntektsfunksjonerRediger

Den vanligste måten å beskrive en bedrift i økonomisk teori er gjennom kostnadsfunksjoner og inntektsfunksjoner, som ofte fremstilles grafisk i et diagram. For å finne disse funksjonene benyttes vanligvis en kombinasjon av intuisjon og regresjon.

EntreprenørskapRediger

Innen entreprenørskap består en bedriftsmodell av en forretningsidé og en forretningsplan; som bygger på idéen og beskriver i detalj hvordan og hva som er nødvendig for at idéen skal produsere verdi.