Basstonen er den dypeste tonen i en akkord. Den må ikke forveksles med grunntonen som alltid er tonen på første trinnet til den skalaen akkorden tilhører. En F-dur-akkord har F som grunntone, men ikke nødvendigvis som basstone. Dette gjelder for samtlige moll- og dur-akkorder.

LitteraturRediger

  • Bjerkestrand, Nils E. og Nesheim, Eilif: Grunnbok i musiklære Norsk musikforlag A/S, 1986. ISBN 82-7093-050-4