Baruk sønn av Neria var ifølge Bibelen profeten Jeremias venn og hjelper. Han spiller en stor rolle i flere av beretningene. Han ble værende igjen i landet etter Jerusalems fall og ble til sist med Jeremia til Egypt.

Hans navn har blitt knyttet til den apokryfiske Baruks bok, og til noen andre apokryfiske verk, som ikke tas med i noen kanon: Baruks apokalypse, Tredje Baruk og Fjerde Baruk.