Baruk (en kortform av Berekjahu = Jahve har velsignet, Jahves velsignede)[1] ben Neria (sønn av Neria) var ifølge Bibelen profeten Jeremias venn og hjelper. Han spiller en stor rolle i flere av beretningene. Han ble værende igjen i landet etter Jerusalems fall og ble til sist med Jeremia til Egypt da den babylonske stattholderen Gedaljas drapsmenn rømte landet.

Jeremias avbildet i ettertiden.

Baruk ben Neria ble senere tilskrevet den pseudepigrafiske Baruks tredje apokalypse om Jerusalems fall i år 70 e.Kr. Skriftet er muligvis forfattet så sent som på 200-tallet e.Kr.[2] Baruks andre apokalypse er inkludert i Peshitta, den syriske standardversjon av Bibelen.[3]

Hans navn har blitt knyttet til den apokryfiske Baruks bok, og til noen andre apokryfiske verk, som ikke tas med i noen kanon: Baruks apokalypse, Tredje Baruk og Fjerde Baruk. Den siste ble skrevet på gresk med tittelen Det som er utelatt i Jeremias bok.[4]

ReferanserRediger