Barselfeber (latin febris puerperalis) er en infeksjonssykdom som går ut fra fødselsveiene og som oppstår under og etter fødselen, og en viktig årsak til barseldødlighet. Historisk sett var dette en svært viktig og alvorlig infeksjonssykdom, vanligvis utløst av Gruppe A-streptokokker. Antiseptikk og særlig antibiotika har gjort denne sykdommen til en sjeldenhet i moderne medisin.

Dødsfall etter barselfeber for årene 1784 til 1849, diagram av Ignaz Semmelweis i hans bok om samme

Infeksjonen var veldig vanlig før Ignaz Semmelweis (1818–1865) klarte å påvise at infeksjonen skyldes smitte utenfra. På hans tid var det vanlig at fødselslegene foretok gynekologiske undersøkelser på flere fødende uten effektiv håndvask og skifte av hansker mellom undersøkelsene. Etter at hygienen ble økt betraktelig og Semmelweis innførte håndvask med klorkalkløsning ble det en betydelig bedring, selv om han opplevde mye motstand fra kolleger mot dette. Med Listers antiseptikk ble barselfeber enda sjeldnere forekommende.

Innføring av antibiotika, sulfonamider siden cirka 1935 og penicillin etter 1945 har også redusert forekomsten og bedret behandlingsresultatene betydelig.