Barnetoget i Oslo passerer slottet

Barnetog er en institusjon knyttet opp mot den årlige feiringen av den norske grunnlovsdagen, 17. mai. Skolestyrer Peter Qvam (1822–1907) fikk idéen til barnetog i 1869. Qvam var en nær venn av Bjørnstjerne Bjørnson, og sammen argumenterte og agiterte de for barnetog i avisspalter og andre fora.

Det første barnetoget gikk 17. mai 1870. Det var et rent guttetog som talte ca. 1 200 barn. Kjernetroppen var elever fra Qvams skole i Christiania. De første jentene som gikk i barnetog, var elever ved Fru Ragna Nielsens skole (senere tilkom de fra Møllergata skole). I Kristiania var landets første skole med eget skolekorps. William Farre hadde idéen og Møllergate skolekorps ble stiftet 1. september 1901. De spilte i sitt første 17. mai-tog i 1902.