Barne- og ungdomspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi er et fagområde som tar sikte på å beskrive og forklare endringene i opplevelse og atferd gjennom barne- og ungdomsalderen. Barne- og ungdomspsykologi er en del av utviklingspsykologien, som omhandler utviklingen gjennom hele livsløpet – fra unnfangelse til død. Barne- og ungdomspsykologi er et viktig studieområde innenfor pedagogisk psykologi og dermed innenfor pedagogikken.