Barn av Jordens Pris

Barn av Jordens Pris[sic] er en norsk pris som blir gitt en person eller et prosjekt, som har vist omsorg og evne til å hjelpe nødlidende barn. Prisen er på 100 000 kroner og deles ut hvert år i juni på Nordkapp.

Forfatteren Simon Flem Devold fikk i 1987 ideen om at Nordkapp kunne benyttes til noe med positiv betydning langt utover Norges grenser. I samarbeid med blant annet Nordkapps Vel ble sju barn fra ulike kanter av verden samlet på Nordkapp. Herav kommer navnet Barn av Jorden.

RelieffeneRediger

De syv barna fra like mange kanter av verden møttes på Nordkapp i juni 1988. Det var Jasmine fra Dar-es-Salaam i Tanzania, Rafael fra Rio de Janeiro i Brasil, Ayumi fra Kawasaki i Japan, Sithidej fra Bangkok i Thailand, Gloria fra Jesi i Italia, Anton fra Murmansk i det daværende Sovjetunionen og Louise fra New York i USA. På Nordkapp formet barna i fellesskap relieffer i leire. I juni 1988 ble relieffene avduket. De uttrykte barnlig kreativitet, humor og varme.

I 1989 ble relieffene, støpt i bronse og montert i ramme av granitt, reist på Nordkapp-platået utenfor Nordkapphallen. En bronseskulptur av kunstneren Eva Rybakken med temaet mor og barn ble plassert like ved relieffene.

Prosjektet på Nordkapp ble i 1992 til Stiftelsen Barn av Jorden. Prisen finansieres med tilskudd fra Nordkapps Vel og stiftelsens grunnkapital på cirka en million kroner.

PrisvinnereRediger

KilderRediger