Barking er også navnet på en by i Stor-London, England. Se Barking, England.

Barking er en eldgammel metode for impregnering av seil, fiskeredskap og tauverk. Det som skal impregneres kokes sammen med bark fra løvtrær (bl. a. eik) og får en brun farge. Barking brukes også til garving av huder.