Banjoist

en som spiller musikkinstrumentet banjo

Banjoist er et begrep som brukes om en person som spiller musikkinstrumentet banjo, uavhengig av stil.

Noen kjente banjoister rediger

Utenlandske

Norske