Bangstad er ei grend og en gård i Bindal kommune i Nordland, med om lag 22 innbyggere. Grenda er i umiddelbar nærhet av bygda Helstad og ligger ca. 9 km fra kommunesenteret Terråk. Bangstad fikk veisamband med Åbygda i 1973/74. Frem til Vassåsbrua ble åpnet i 1980 slik at Bangstad og Åbygda fikk fast veiforbindelse til Terråk, var Helstad knutepunkt på fylkesvei 1 med ferjesamband til Terråk og Årsandøy. Ferjeleiet ved Helstadsjøen ble etter hvert demontert.

Historie rediger

Bangstad ligger på østsiden av innløpet til Tosenfjorden. I vest og sør grenser gården mot Helstad, mens i nord mot Urvoldvik. Gården er første gang nevnt av Olav Engelbrektsons jordebok på 1400-tallet [1]. Der står det at det tilhørte ei lakseelv til eiendommen, dette er trolig Urvoldelva. Etter navnet å dømme er gården fra vikingtiden. Det som måtte finnes av gravhauger er sannsynligvis overdyrka. Gården har et bruttoareal på 16695 mål. Produktivt skogareal er på 4239 mål. Det er 382 mål fulldyrka.

Næringsliv rediger

Hovednæringene er jordbruk og skogbruk. Helstad landbruksverksted er et foretak som ligger i bygda Helstad, et annet foretak er spisetedet Mon Amour som ligger på Bangstad. Bygda hadde frem til midten 1980-tallet eget postkontor med postnummer 8945 og på Helstad hadde dagligvareforretning med drivstoffsalg, til denne også ble nedlagt på begynnelsen av 2000-tallet. Helstad og Bangstad har ellers eget forsamlingshus drevet av bygdas ungdomslag, og skytebane med elektronisk skiveanvisning på 100 meteren og 200 meteren drevet av skytterlaget.

Lag og foreninger rediger

Personer fra Bangstad rediger

  • Joakim Bangstad (født 1986) Norgesmester i skyting.
  • Anja Bangstad (født 1990) Norgesmester i skyting.

Referanser rediger

  1. ^ Bindal Bygdebok bind III