Baneheiveien

vei i Kristiansand kommune

Baneheiveien (1–23)[1] er en boligvei i bydelen Grim/Dalane i Kristiansand. 14 eiendommer er matrikulert til veien. Den har sitt løp ca 400 meter langs Baneheias sørvestside fra Setesdalsveien til Wergelandsveien. Derfor er bare veiens vestside bebygd. Den sørligste delen er gang-/sykkelvei og adkomst med bil må derfor skje via Wergelandsveien.

Referanser rediger