Bandh er et indisk ord som beskriver ei politisk aksjonsform. Det svarer grovt sett til, men er ikke helt identisk med, det som ellers i verden blir kalt generalstreik.

Opprinnelig stammer ordet fra hindi, der det betyr lukket eller stengt. Bandh er gått inn også i indisk engelsk, avisspråk osv. i den nye betydninga.

Bandh kan erklæres for f.eks. en by eller et større område, gjerne for en dag eller for noen få dager. Da legges alt arbeid ned, alle butikker og markeder stenges, trafikken og transporten stoppes også. I overført betydning stenges hele samfunnet.

Aksjonistene kan bruke midler fra fredelig blokade til aggressive demonstrasjoner, hærverk og vold for å stoppe de som ikke respekterer oppfordringa til bandh. Butikker kan f.eks. bli plyndra og knust, offentlige kontorer stengt og satt fyr på, og biler og busser stoppa og brent.

Bandh kan brukes som våpen i en arbeidskonflikt eller for å sette makt bak politiske krav. Fagforeninger eller politiske bevegelser kan erklære bandh. Dette er et fryktet våpen, fordi aksjonsforma stopper all økonomisk virksomhet og etter kort tid fører til store tap, varemangel, kanskje mangel på mat og bensin osv.

Aksjonsforma blei først utvikla i India. Men den spredde seg seinere til de fleste andre landa på subkontinentet, og ordet bandh har også gått inn i det politiske språket der.