Åpne hovedmenyen

Baltoslaviske språk

Baltoslaviske språk
RegionØst- og Nord-Europa
Lingvistisk klassifikasjonIndoeuropeisk
Baltoslavisk
Videre inndeling
InndelingBaltisk
Slavisk

Portal: Språk

Baltoslaviske språk er en språkgruppe i den indoeuropeiske språkfamilien. Ikke alle forskere er enige i denne klassifiseringa, og flere regner de baltiske og de slaviske språka som to uavhengige språkgrupper i den indoeuropeiske familien. Det var en intens debatt om dette på begynnelsen av 1900-tallet, der noen mente at likhetstrekka mellom de baltiske og de slaviske språka er genetisk relatert, mens andre mente at det er et resultat av språkkontakt. I dag er det et flertall som mener at det er snakk om en genetisk relasjon, blant annet etter grundige komparative undersøkelser.