Baku (mytologi)

Baku (drømmespisere) er ånder i kinesisk og japansk mytologi. Baku hjelper mennesker ved å spise marerittene deres, eller åndene som forårsaker dem. I Japan henger man ofte opp bilder av denne ånden på soveromsveggene, eller de skriver det kinesiske tegnet for baku (獏) på putetrekket.