Bakerløkka

Bakerløkka er det parklignende området utenfor Asker kulturhus i Asker sentrum. Navnet Bakerløkka henviser til bakeriene som historisk sett har vært knyttet til denne delen av Asker sentrum.

Bakerløkka
LandNorge Norge

Bakerløkka
59°50′09″N 10°25′57″Ø
Bakerløkka i Asker sentrum, med Asker kulturhus

Parken var siste og tredje etappe i et byutviklingsprosjekt kalt «Torget, strøket og vannet» som ble påbegynt i november 1990. Bakerløkka representerer vannet i form av et grunt vannbasseng. Parken ble ferdigstilt i 2001 og offisielt åpnet 15. september samme år. Utsmykningen var gjenstand for stor debatt lokalt, ikke minst på grunn av store kostnader for kommunen.

Parkens areal er omtrent 1800 kvm og består av 800 kvm tredekke, 500 kvm grøntområde og et basseng på omtrent 250 kvm. Resten av området er belagt med granitt, samt områdets hovedinstallasjon: «Askerpyramiden». Pyramiden beskriver Askers geologiske historie og er satt sammen med ulike lag med steinsortene Granitt og Gneis i ulike fargenyanser. Arkitekt for anlegget var Økaw arkitekter AS og 13.3 Landskapsarkitekter AS.

Høsten 2006 ble utsmykkingen «Don’t be a Stranger» av Irene Nordli avduket på plassen utenfor hovedinngangen til Asker Kulturhus.

KilderRediger