Børsklagenemnden

(Omdirigert fra Børsklagenemnda)
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Børsklagenemnden er en klagenemnd som avgjør klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven. Nemnda er underlagt Finansdepartementet og ble opprettet i 1989. Medlemmene har to års funksjonstid, og de fleste er rekruttert fra advokatfirmaer, og juridiske yrker. Nemnden ble opprettet i medhold av børsloven 1988 § 6-4, og behandlet klager over børsstyrets og børsrådets vedtak. Da børsloven 2000 opphevet børsmonopolet ble nemnda den alminnelige klageinstansen for vedtak truffet av virksomheter med konsesjon som børs. Etter at børsregelverket ble overført til verdipapirlovgivningen reguleres nemnden i dag av verdipapirforskriften kapittel 12.

Nemnda består av leder (Christian Lund) og nestleder (Knut Bergo), som etter børsloven og børsforskriften må fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer. I tillegg består nemnden av tre medlemmer (Jøril Mæland, Espen Klitzing, og Kristine Ryssdal) og fem varamedlemmer.

Eksterne lenkerRediger