Bøkene om Oz

Bøkene om Oz er en bokserie som forteller om landet Oz og hendelsene der. De første bøkene ble skrevet av Lyman Frank Baum.

Den første og mest kjente av bøkene er Trollmannen fra Oz (på engelsk opprinnelig kalt The Wonderful Wizard of Oz, senere vanligvis bare The Wizard of Oz) som kom ut i 1900. Den ble en stor suksess og ble filmatisert i 1939 i filmen Trollmannen fra Oz. Forfatteren skrev i løpet av sitt liv tretten andre bøker. Senere ble nitten bøker skrevet av Ruth Plumly Thompson, og deretter ytterligere syv av forfatterne John R. Neill, Jack Snow, Rachel Cosgrove og Lauren Lynn McGraw. Disse i alt 40 bøkene, hvorav den siste kom ut i 1966, regnes offisielt som serien om Oz.

Disse forfatterne skrev også noen tilleggsbøker som ikke hører til serien. Flere av disse er referanseverk.

Siden har det kommet en rekke andre bøker som også handler om Oz og som er skrevet at forskjellige andre forfattere. Disse regnes ikke med til serien. Disse bøkene, som vanligvis ikke er allment akseptert som en del av historien om Oz, teller over hundre. Noen av dem har ikke desto mindre oppnådd en viss salgssuksess.

Bøkene tar ofte for seg folk fra vår vanlige verden som kommer til eventyrlandet Oz. Flere av fortellingene har vært teaterstykker og noen er også filmatisert.