Båtstrand

Båtstrand er ei bygd i Vefsn som ligger 6–7 km opp i Drevjadalen. Totalt omfatter landet som tilhører Båtstrandgårdene rundt 6000 dekar: Halvparten av dette er snaufjell, og rundt 300 dekar er dyrket mark. Bygda ligger i sørøstskråningen av fjellet Toven. I sørvest grenser Båtstrand mot Almås, og i nordøst mot Brattlia (Vefsn). Mot sørøst utgjør elva Drevjo yttergrensen mot bygda.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Skorpen, Knut (2014). «Båtstranda». Gardshistorie for Vefsn. Mosjøen: Vefsn bygdeboknemnd. s. 40. ISBN 978-82-990173-6-7. «Båtstranda ligg...»